Category: คาสิโนออนไลน์ กับสังคมชาวพุทธ ศีลธรรมที่มีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อน

คาสิโนออนไลน์ กับสังคมชาวพุทธ ศีลธรรมที่มีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อน

คาสิโนออนไลน์ กับสังคมชาวพุทธ ศีลธรรมที่มีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อน

เมื่อเราพูดถึงเรื่องการพนันออนไลน์ในเมืองไทยแล้ว แน่นอนว่า สิ่งหนึ่งที่มักจะมีการพูดถึงตามมาก็คือ ศีลธรรมอันดีของสังคมชาวพุทธ เพราะมีการมองว่า การพนันเป็นอบายมุขและหนทางนำไปสู่ความเสื่อม การเกิดทุกข์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการต่อต้านการทำให้ คาสิโนออนไลน์ เป็นสิ่งถูกกฎหมายในเมืองไทย เราจะเติบโตมากับเรื่องดังกล่าว และการพยายามนำข้อเสียของการเล่นพนันมาใส่ไว้ในแบบเรียน การสื่อสารในช่องทางต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้ว ก็ทำให้คนจำนวนมากเชื่อตามสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่เห็นมา จนลืมไปว่า หลักคำสอนของศาสนาพุทธกำหนดให้เชื่ออย่างมีสติ และเรื่องการพนัน เราเชื่ออย่างมีสติแล้วหรือยัง…

By In